Doelen 2021

In het verleden omschreef ik altijd doelen in harde getallen. Ik wilde dus een buffer van x duizend euro. Nu kijk ik veel mee naar een percentage van mijn inkomen.

Zo wil ik als minimale buffer 3x mijn netto maandsalaris aanhouden. Dat geld dient geheel veilig op een spaarrekening te staan. Beleggingen tellen hiervoor dus niet mee.

Aan beleggingen wil ik uitkomen op 1 netto maandsalaris aan gedane investeringen. Dat is dus niet gelijk aan de waarde van de portefeuille, want die is afhankelijk van de koersschommelingen.

Daarnaast wil ik een half maandsalaris aan extra aflossingen doen.