Meer huizen verkocht voor een hogere prijs

De maandelijkse haleloeja berichten over de huizenmarkt zijn recent weer verschenen. Er werden weer meer huizen verkocht en ook de gemiddelde verkoopprijs was hoger.

In mei werden net geen 20.000 huizen overgeschreven tegen een gemiddelde verkoopprijs van ruim €259.600. Die prijs stond niet in de nieuwsberichten, maar was eenvoudig bij het cbs te vinden. In mei was er zo een omzet van bijna €5,2 miljard op de huizenmarkt.

Met dit soort getallen zou je denken dat er bijna geen huizen meer te koop staan en dat er ook steeds minder mensen zijn die nog een huis kunnen betalen. Met een salaris (1 verdiener) van 1,5x modaal wordt het al lastig om de gemiddelde huizenprijs aan hypotheek te krijgen.

Ik ben erg benieuwd wanneer de wal het schip keert op de woningmarkt….

Inkomen twintigers is gedaald

Het CBS meldt vandaag dat het inkomen van twintigers in de afgelopen jaren, van 2004 tot 2014, is gedaald.

Niet alleen ten opzichte van oudere leeftijdsgroepen, maar ook in absolute zin. Gemiddeld genomen is het inkomen met €1.000 gedaald naar €23.000 terwijl gemiddeld over alle werkenden er juist zo’n duizend euro op vooruit is gegaan naar €26.000.

Op zich vind ik het niet heel raar dat lonen van starters in juist deze periode lager is geworden. In de tweede helft van deze periode was de crisis op zijn hoogtepunt. De werkloosheid was hoog, dus werkgevers hoefden helemaal niet zo veel te bieden om nieuwe mensen aan te trekken. Die waren al blij dat ze een baan gevonden hadden.

Juist de perioden waarin we nu zitten, namelijk dat de werkloosheid gestaag weer afneemt, zit nog niet in deze cijfers verwerkt.

Hoe kijken jullie aan tegen deze cijfers?

Doorsnee hypotheek niet gestegen in 2016

De doorsnee hypotheek van Nederlandse huishoudens is niet gestegen in 2015 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Die doorsnee hypotheek bedraagt €162.000 per huishouden.

De doorsnee hypotheek is niet hetzelfde als de gemiddelde hypotheek. Bij de berekening van de doorsneehypotheek worden namelijk ook de huishoudens in een huurhuis meegeteld. Verder worden op gebouwde bedragen in spaar- of beleggingshypotheken worden niet meegenomen. Die hebben over het algemeen een hypotheek van €0. De gemiddelde hypotheek zal dus een stuk hoger liggen.

In de grafiek hieronder kun je zowel het verloop van de doorsnee hypotheek als van het eigen woning bezit zien.

 55,6% van de huishoudens heeft een eigen woning. Als je dan de gemiddelde hypotheek berekent kom je uit op €291.367. Dat is een stuk hoger dan €211.000 doorsnee woningwaarde die het CBS aangeeft. De gemiddelde woningwaarde lag in 2015 volgens het CBS nog wat lager. Dat zou betekenen dat we in Nederland gemiddeld €82.000 onder water stond in 2015. Als dat klopt is dat best fors.

Ook per leeftijdscategorie is de hoogte van de doorsneehypotheek door het CBS in kaart gebracht, samen met het eigen woning bezit.

Wat je eigenlijk ziet is dat in de jongere leeftijdscategorieën het eigen woning bezit is gedaald en (o.a. daardoor) ook de doorsneehypotheek. En in de oudere leeftijdscategoriën dit juist andersom is. Daar zijn beide gestegen.

Als ik onszelf vergelijk, met onze hypotheek + restschuld aan het einde van 2015, dan hadden wij op dat moment een hogere (hypotheek)schuld dan de doorsneehypotheek van onze leeftijdscategorie. Wij hadden toen een schuld van ruim €213.000 en de doorsneehypotheek was toen €212.000 voor de categorie 35-40 jaar. Als je echter gaat kijken naar de gemiddelde hypotheek dan was die voor onze leeftijdscategorie bijna €333.000. Daar zaten wij dan toch fors onder.

Ik ben trouwens wel benieuwd hoe de cijfers over 2016 met zullen zijn met een aantrekkende woningmarkt en veel meer huizenverkopen dan de jaren ervoor.

Hoe doen jullie het ten opzichte van je leeftijdsgenoten?