Winddelen: Een goede investering?

Toen ik gisteren inlogde op de site van onze energieleverancier (G.reenchoice) om te kijken of onze slimme meters al standen hadden doorgegeven, viel mijn oog op de mogelijkheid om winddelen te kopen.
Mijn interesse werd daardoor gewekt omdat dat op het eerste gezicht lijkt op een manier om je energiekosten naar beneden te krijgen zonder een hele grote investering (en ook zonder daadwerkelijk ook maar iets te besparen).
Ik ben daar dus eens wat verder in gedoken en heb wat berekeningen gemaakt hoe dat zou kunnen uitpakken.

Hoe werk dat winddelen?
De verwacht opbrengst van een windmolen wordt verdeeld over “porties” van 500 kWh per jaar. En de kosten om die windmolen te kopen/bouwen wordt in evenveel partjes opgedeeld. Op die manier wordt de prijs van een winddeel vastgesteld. Voor de windmolen die nu aangeboden wordt komen die kosten neer op €206 per winddeel.
Daarnaast worden de jaarlijkse onderhoudskosten en kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen ook verdeeld over alle winddelen. Bij de huidige molen zijn die vastgesteld op €26 per jaar.

Wat levert het op?
Een winddeel levert gemiddeld genomen 500 kWh per jaar op. In de folder geven de uitgevers aan dat de opbrengst per jaar 20% minder of 20% meer kan zijn. Ik ga hier uit van het minst gunstige geval, en ga dus uit van een opbrengst van 400 kWh. Op basis van de tarieven van 2015 levert dat per jaar €87,26 op. Als je de jaarlijkse kosten eraf haalt levert dit dus €61,26 per jaar op.
Verder ga ik voor de berekening vanuit dat we 10 jaar gebruik maken van de winddelen en dat we ze dan verkopen. Dat laatste kost dan €15 bemiddelingskosten.
In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

obv 400 kWh opbrengst
Jaar
Kosten
Besparingen
Winst
1
 €            
234,00
 €        
87,26
 € -146,74
 € -146,74
2
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
-85,48
3
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
-24,22
4
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €    
37,04
5
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €    
98,30
6
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
159,56
7
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
220,82
8
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
282,08
9
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
343,34
10
 €                26,00
 €        
87,26
 €    
61,26
 €  
404,60
verkoop
 €                15,00
 €  
-15,00
 €  
389,60
 €            
483,00
 €      
872,60
 €  
389,60
80,7%

Wat valt op:
  • Terugverdientijd is ongeveer 3,5 jaar
  • Na 10 jaar (en verkoop) heb je een rendement van ruim 80% op je betaalde inleg
  • Dat is dus ruim 8% per jaar
  • Zelfs als je besluit om na 4 jaar je winddelen te verkopen heb je nog een kleine winst.
  • Per jaar dat je langer de winddelen behoudt, wordt het rendement van je inleg beter.
  • Als de de energieprijzen stijgen wordt het rendement beter, als ze dalen wordt het slechter.
  • Als wel gemiddeld 500 kWh wordt gehaald, ben je na 2,5 jaar al uit de kosten en maak je in 10 jaar een rendement van 125% (niet in tabel).
Gaan we dit dan ook doen?
In de reglementen staat dat je voor maximaal 85% van je verbruik aan winddelen mag kopen. Voor ons zou dat betekenen dat we 5 winddelen mogen kopen. Dat levert per jaar dan een besparing op van €306,30, oftewel 25,53 per maand bij een initiële €1030.
Op zich dat best een aardig bedrag, maar er zijn nog wel zaken die we willen uitzoeken. Bijvoorbeeld, stel dat wij over een aantal jaar zonnepanelen laten plaatsen, mogen we dan het aantal winddelen behouden of moeten we dan verplicht verkopen om weer aan het maximum van 85% te voldoen? Dat heb ik in de voorwaarden nog niet kunnen vinden.
Ook willen we wel eens weten wat het rendement van zonnepanelen ons zou opleveren. Als het betekent dat we met een jaar geld opzij zetten de zonnepanelen kunnen bekostigen en de winst is veel groter, dan is dat het wel waard. 
Hebben jullie ervaring met winddelen? Of wat vinden jullie van dit idee?
Hebben jullie zonnepanelen en een dak op het zuiden? En zo ja, zouden jullie een inzicht in je kosten en opbrengsten kunnen geven?