Nivelleert dit kabinet? Volgens mij niet!

Gisteren was het Prinsjesdag. Traditioneel de dag waarop het kabinet de plannen bekend maakt voor het volgende jaar. En traditioneel lekken die plannen vantevoren al uit. Maar daar wil ik niet over schrijven. 

Ik ergerde me gisteren aan dit artikel op de site van de Telegraaf. En het ging me dan vooral om het woord nivelleren. Dat wordt in dat artikel, en wel heel veel vaker in mijn ogen, geheel verkeerd gebruikt. 
Wat is nivelleren?
Volgens de Dikke van Dale betekent nivelleren: Verschillen kleiner maken, gelijkmaken.
De vraag is dan: doet het kabinet dit ook. Ik denk van niet en zal dat aan de hand van de in het hierboven genoemde artikel proberen uit te leggen. 
Ik neem de percentages die in het artikel genoemd worden:
Bijstandsgerechtigde, alleenstaand zonder kinderen
  • Een alleenstaande in de bijstand krijgt netto €972,70 per maand inclusief vakantiegeld
  • Die gaat er 1% op vooruit, ofwel €9,73 per maand
  • Volgend jaar zou dat dus netto €982,43 per maand netto
Vervolgens een alleenverdiener die €60.000 per jaar verdient. Ik kan uit het artikel niet opmaken of dit om bruto of netto gaat, maar ik ga uit van het meest ongunstige voor mijn berekening, dus een bruto bedrag. Ook ga ik er even vanuit dat er over dat hele bedrag 52% belasting wordt betaald, wat natuurlijk niet zo is.
  • €60.000 bruto per jaar is €5.000 bruto per maand
  • Netto is dat €2.400 per maand
  • Deze groep gaat er 0,5% op vooruit, ofwel €12 per maand.
  • Dit is dan €2.412 per maand netto.
Het verschil per maand is in 2016 €1.427.30 per maand en wordt in 2017 €1.429,57. Het verschil neemt dus met €2,27 toe, ondanks dat procentueel er wel meer stijging is voor de uitkeringsgerechtigde. Maar genivelleerd wordt er niet volgens de definitie van de Van Dale.
Wat mij verder opvalt is dat inkomens in de buurt van 2x modaal er dit keer beter vanaf komen dan inkomens rond de 1x modaal, zowel procentueel als ook in harde euro’s.
Er zijn trouwens ook nog groepen die erop achteruitgaan. Die groepen zitten vooral bij de gepensioneerden met hoge aanvullende pensioenen. Wat me daar niet duidelijk bij werd of dat komt door kortingen/geen indexatie van de pensioenen of door belastingmaatregelen.
Viel jullie nog iets op uit de miljoenennota?

Prinsjesdag

Het is weer de 3e dinsdag van september. Dat betekent Prinsjesdag. Een dag volg pracht en praal, tradities en ook belangrijk voor onze portemonnee. Veel plannen zijn al uitgelekt natuurlijk, maar kijken jullie toch nog uit naar waar men mee komt in Den Haag? Ik wel in ieder geval…