Oud-studenten snappen eigen studieschuld niet

Op diverse media berichtten gisteren over oud-studenten die in de problemen komen met het terugbetalen van hun studieschuld. In totaal zijn er zo’n 140.000 oud-studenten met betalingsachterstanden.

Wanneer deze hoogopgeleiden om wat voor reden dan ook een betalingsachterstand oplopen reageren ze niet of niet adequaat op waarschuwingspost die ze van de DUO ontvangen.

Onze Nationale Ombudsman vindt dat de DUO niet goed communiceert met deze oud-studenten. Lees de volgende quote uit het gelinkte artikel goed en laat het even op je inwerken….

“Van Zutphen vindt dat DUO niet op een goede manier communiceert met de (oud-)studenten over de schulden. Zo stuurt DUO weliswaar mails, betalingsverzoeken, notificaties en aanmaningen, maar daar slaan studenten vaak niet op aan. De communicatie moet actiever en persoonlijker, vindt hij.”

Lees de quote dan nog een keer goed.

De DUO stuurt dus mails, betalingsverzoeken, notificaties en aanmaningen. Maar deze hoogopgeleide mensen slaan hier niet op aan, wat dat dan ook mag betekenen. Ik lees hierin: “maar studenten negeren dit”.

In een ander artikel over dit onderwerp lees ik:

In de praktijk valt dat tegen. Studenten ontvangen de notificatiemails niet, omdat zij hun mailadres hebben gewijzigd en dit niet hebben doorgegeven aan DUO. Ook vergeten zij vaak in te loggen nadat het ontvangen van een notificatiemail. ‘Zij lieten daarbij ook weten dat zij MijnDUO weinig raadplegen. Hierdoor kan de schuld al flink opgelopen zijn als per post het Betalingsverzoek wordt ontvangen’, aldus de Ombudsman.”

Mensen die geheel zijn opgegroeid in een wereld met email snappen blijkbaar niet dat ze wijziging van emailadres moeten doorgeven, of het oude adres mail laten doorsturen.
Dus je krijgt een bericht dat je een betalingsachterstand hebt met een link dat je op mijnDUO meer informatie kunt vinden en van “vergeet” je in te loggen. Dat kan natuurlijk best 1x gebeuren, maar dan krijg je eerst nog een herinnering.

Nog een stukje uit het tweede artikel:

“Concreet betekent dat DUO allemaal (voornamelijke digitale) post stuurt over bijvoorbeeld het vervallen van ov-rechten, schulden en betalingsachterstanden. Deze digitale post komt in de berichteninbox op MijnDUO alwaar de student kan geraken door in te loggen met DigiD. Op het moment dat er een bericht klaarstaat ontvangt de student hiervan een notificatie per e-mail. Geen zaken die voor een digitale generatie voor onmogelijk lijken.”

Ik vind het erg zorgwekkend dat zo veel jonge hoogopgeleide mensen niet snappen dat als je een herinnering, betalingsverzoek of aanmaning krijgt, je actie moet ondernemen. Dat kan zijn door alsnog te betalen of om een betalingsregeling of pauze in je aflosverplichtingen te regelen.

Ik zou bijna zeggen dat dit het failliet van ons onderwijs is, want ik kan me niet voorstellen dat het bij 140.000 mensen onwil of overmacht is….

In het verleden had ik (M) ook een behoorlijke studieschuld doordat ik veel te lang over mijn studie gedaan heb. Maar vanaf het begin heb ik netjes aan alle betalingsverplichtingen voldaan en ben op een gegeven moment zelfs extra gaan aflossen op die lening. De reden daarvoor was dat ik bij de hypotheek van onze huidige woning kon zeggen dat ik geen studieschuld meer had, ondanks dat die niet werd meegerekend.
Op het moment dat de betalingen begonnen was ik echt niet zo bewust met geld bezig en was ook mijn administratie best een grote chaos, maar de post van de IB-groep (nu de DUO) wa altijd wel goed gearchiveerd.

Ik kan er gewoon niet bij dat mensen, hier vermoed ik in veel gevallen, zo laks kunnen zijn met hun schuld(en). En dat los je volgens mij niet op door de DUO alle mensen met een betalingsachterstand te gaan bellen zoals de ombudsman voorstelt……

Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Vermogen Nederlanders stijgt alleen door huizenprijzen

Gisteren  schreef ik over de lage inkomens en eerder deze week ook al over het bijna niet toegenomen spaargeld in Nederland, het CBS publiceerde ook gegevens over het vermogen van De Nederlander.

Dat was in 2015 flink toegenomen volgens het CBS. In dat jaar steeg het gemiddelde vermogen met maar liefst 9% tot ruim €17.000. Dat lijkt heel wat, maar als je naar de grafiek kijkt die het CBS daarbij publiceerde zie je dat de vermogensgroei volledig bestaat uit de toename van de waarde van de woning.

In de grafiek van het CBS hierboven kun je mooi zien dat eigenlijk alleen de huizenprijs van invloed is op het stijgen en dalen van gemiddelde vermogen van de Nederlander. Voor de crisis was het vermogen . Alhoewel, het lijntje lijkt wel helemaal vlak, maar nu is het vermogen zonder huis zo’n €2.500 lager dan in 2007. De schommeling van de huizenprijzen is echter veel sterker en heeft veel meer invloed. Deze cijfers zeggen natuurlijk helemaal niets over de verdeling van het vermogen.

Ons vermogen is in 2015 toegenomen met bijna €38.000, waarvan €12.000 door de toename van de WOZ-waarde van ons huis. Het grootste gedeelte werd echter veroorzaakt door het aflossen van de restschuld en op de hypotheek. En een deel door het beleggen in aandelen. Onze grafiek loopt dus een stuk stijler dan de grafiek hierboven.

Als je kijkt naar de verdeling van schulden en bezittingen is ook het huis de grootste pot. Ruim 56% van het bezit komt van huizen, maar ruim 85% van de sxhulden zijn hypotheekschulden. Dat is hieronder goed te zien.

De totale studieschuld is wel aan het toenemen. De gemiddelde waarde van de studieschuld is wel gelijk gebleven in 2015, zo’n €8.000, maar er waren veel meer huishoudens met een studieschuld. In totaal zijn er nu bijna 900.000 huishoudens met een studieschuld.

Studieschuld wel of niet bij BKR?

Gisterochtend toen ik naar mijn werk reed hoorde ik op de radio een bericht dat Vereniging Eigen Huis vindt dat bij de BKR geregisteerd moet worden. Zie hier voor het persbericht van VEH.

De redenatie is als volgt. Schulden die bij de BKR staan geregistreerd worden meegenomen in de berekening van de lasten en uiteindelijk dus ook het maximaal te lenen bedrag. Als de studieschuld niet geregistreerd staat kan de hypotheekverstrekker hier geen rekening mee houden zolang een huizenkoper het niet zelf meldt.
En om maar “dat ene huis” te kunnen kopen blijkt dat 4 op de 10 huizenkopers die studieschuld dus verzwijgt. Dan krijgt de huizenkoper uiteindelijk dus een hogere hypotheek dan zou mogen, met te hoge maandlasten als gevolg.

Het registeren bij de BKR zorgt ervoor dat huizenkopers hun studieschuld niet kunnen verzwijgen, die is namelijk algemeen bekend. Je zou kunnen zeggen, een goed advies van de lobbyclub VEH, voor hun potentiële nieuwe leden. Die zullen zich hierdoor niet te veel in de schulden kunnen steken.

Maar er zit ook een andere kant aan dit verhaal, namelijk de kant van de huizenbezitters. Als grote groepen potentiële kopers opeens minder kunnen lenen door registratie van hun studieschuld zullen de huizenprijzen mogelijk ook gaan dalen. Dat is dan weer ongunstig voor de huizenbezitters, die of verder onder water komen te staan of minder overwaarde op hun huis hebben. En dit zijn juist de huidige leden van de VEH. Raar dat de VEH lobbyt voor iets wat niet gunstig voor hun leden is.

Als ik naar onze eigen situatie kijk hebben we (ik) één keer een huis gekocht met nog een studieschuld en één keer zonde hypotheekschuld. De eerste keer kocht ik, toen nog alleen, een appartement binnen een half jaar nadat ik mijn studie had afgerond. De aflossingen waren toen nog niet gestart. Maar de hypotheekadviseur van de bank had ook helemaal niet gevraagd of er nog sprake was van een studieschuld of zelfs maar enige andere schuld. Dit was eind 2005.

In 2013, toen intussen samen, kochten we ons huidige huis. Op dat moment had ik net mijn studieschuld afbetaald, maar werd er wel naar gevraagd. Ik kon mooi het bericht van de DUO tonen dat ik alles had terugbetaald en daarmee was de kous ook af.
Ook kreeg ik toen het advies om (tijdelijk) de mogelijkheid tot roodstaan stop te zetten. Dat wordt namelijk wel geregistreerd en kon voor verminderde leencapaciteit zorgen. Dit was 2013, er werd toen al veel beter gekeken naar schulden.

Terug naar het bericht van VEH. Wat vinden jullie? Wel of geen registratie? En hoe zijn jullie omgegaan met het melden van studieschuld(en) bij de aanvraag van een hypotheek?